Teck­na­re dö­dar kon­tro­ver­si­ell gro­da

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

NÖ­JE/KUL­TUR: Den ame­ri­kans­ke se­ri­e­teck­na­ren har tving­ats ta li­vet av sin egen se­ri­e­fi­gur Pe­pe the frog, gro­dan Pe­pe. I en se­ri­estripp, som Fu­rie bland an­nat pub­li­ce­rat på blogg­platt­for­men Tum­blr , lig­ger Pe­pe död i en öp­pen kis­ta om­gi­ven av si­na kam­ra­ter från se­ri­en Boy’s club.

Fu­rie ska­pa­de Pe­pe som en harm­lös fi­gur just för Boy’s club 2005, men har de se­nas­te åren fått be­vitt­na hur gro­dan kid­nap­pats av den hö­gerex­tre­ma så kal­la­de alt-right-rö­rel­sen och bli­vit ett in­ter­net­fe­no­men med ra­sis­tis­ka för­tec­ken. Oli­ka hat­grup­per har gjort gro­dan till sin sym­bol och i fjol la­de med­bor­gar­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen ADL till ho­nom på sin lis­ta över hat­sym­bo­ler där även den na­zis­tis­ka svas­ti­kan och Ku Klux Klans kors in­går.

Pe­pe an­vän­des även fli­tigt av Trump-an­häng­a­re un­der den ame­ri­kans­ka val­rö­rel­sen i fjol.

Matt Fu­rie har in­te kom­men­te­rat Pe­pes död ut­ö­ver se­ri­estrip­pen, men han har ti­di­ga­re ut­tryckt sin be­stört­ning över vad som har hänt med hans fi­gur. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.