Ryk­tet går

KOMEDI

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Sa­rah (Jen­ni­fer Aniston) bör­jar miss­tän­ka att det är hen­nes för­äld­rar som skild­ras i den klas­sis­ka fil­men ”Man­doms­pro­vet” (1967). Idén är fan­tas­tisk, skå­di­sar­na emi­nen­ta. Ut­spe­las 1997. (Ru­mor has IT...,USA, 2005) Ka­nal 11 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.