VÄ­DER

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Hal­land får i dag mu­let vä­der och tid­vis regn med cir­ka åt­ta gra­der. Men reg­net drar för­bi, och i mor­gon blir det åter up­pe­håll och var­ma­re. Pro­gno­sen för hel­gen vi­sar på uppe­mot 17 gra­der!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.