Svårt med re­sor för sju­ka

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HAL­LAND. Att va­ra äld­re i Hal­land och va­ra i be­hov av sjuk­re­sor el­ler Hal­lands­tra­fi­ken. En man i 70-års­ål­dern skul­le ta bus­sen från Fal­ken­berg till sjuk­hu­set i Halm­stad. Han har haft stro­ke 2015 och är gans­ka nyo­pe­re­rad i ryggen och har li­te oba­lans ibland.

I dag ska han till ögon­lä­ka­ren i Halm­stad för miss­tänkt nät­hin­ne­av­loss­ning så sy­nen är li­te dim­mig den­na dag. Han frå­ga­de om han kun­de få sjukre­sa men det var han in­te be­rät­ti­gad till.

När han kli­ver på bus­sen så snubb­lar han och då sä­ger buss­chauf­fö­ren att han in­te får åka med ut­an ska sti­ga av bus­sen och ta en taxi istäl­let. Taxi till Halm­stad! Med en fat­tig­pen­sion! Sve­ri­ge 2017!

Det blev na­tur­ligt­vis ex­tra krång­el med att hit­ta en an­nan buss som kun­de ta ho­nom till Halm­stad.

Ögon­lä­ka­ren drop­pa­de pu­pill vid­gan­de drop­par i ögo­nen så att han kan se in i ögat. Och be­hand­la­de ho­nom med la­ser. Ef­tersom pu­pil­ler­na var vid­ga­de så var han väl­digt ljus­käns­lig.

Men han har in­te fyllt 85 år och är in­te be­rät­ti­gad till sjukre­sa hem. Så det blev att ta bus­sen hem. Om han nu får åka med!

Ann-christin Carl­steg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.