Vär är vår­fåg­lar­na?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

MIL­JÖ. Vart har vår­fåg­lar­na ta­git vägen? Jag ser inga lär­kor, vi­por el­ler sta­rar. Det syns hel­ler inga bin i den blom­man­de säl­gen. Förr var det som ett en­da stort moln av in­sek­ter. Jag ser in­te hel­ler någ­ra dagg­mas­kar i jor­den.

Det bör fin­nas hund­ra­tal mas­kar per kvadrat­me­ter i en frisk jord. In­sekts­dö­den och få­gel­dö­den bör­ja­de för om­kring 20 år se­dan då mo­bil­mas­ter­na bör­ja­de sän­da si­na döds­bring­an­de strå­lar. Men det­ta är det helt tyst om. Strå­lan­de häls­ning­ar.

Ken­net Ek­dahl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.