Skri­va­re­klip­pan får nytt ute­dass

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Das­set på Skri­va­re­klip­pan har gjort sitt. Nu i vår har kom­mu­nen ri­vit das­set och se­na­re i maj ska det byg­gas ett nytt i sam­ma stor­lek som det gam­la. Det är ele­ver från Ps-sko­lan som ska byg­ga det nya das­set.

Sta­tens Fas­tig­hets­verk äger ön och myn­dig­he­ten har gett klar­tec­ken till att det nya das­set får byg­gas. De sista åren har det va­rit svårt att få ide­el­la kraf­ter att ta an­svar för töm­ning­en av la­tri­nen. Fram­ö­ver kom­mer kom­mu­nen att skö­ta das­set och töm­ning­en av det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.