Verk­tygs­stöld från schakt­ma­skin

Hallands Nyheter - - Varberg -

VÄRÖBACKA: På tis­dags­mor­go­nen upp­täck­te ett bygg- och an­lägg­nings­fö­re­tag att nå­gon el­ler någ­ra ha­de ta­git sig in i de­ras schakt­ma­skin. Det ska ha skett nå­gon gång på mån­dags­kväl­len el­ler nat­ten till tis­dag.

Ma­ski­nen stod pla­ce­rad i Väröbacka och okän­da per­so­ner ska ha stu­lit fle­ra verk­tyg. I sam­band med hän­del­sen ska man även ha för­sökt till­gri­pa die­sel från en tank. En an­mä­lan om stöld re­spek­ti­ve för­sök till stöld har upp­rät­tats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.