Fle­ra föns­ter stals från con­tai­ner

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Vid 22-ti­den på tis­dags­kväl­len för­svann fle­ra föns­ter som för­va­ra­des i en con­tai­ner i Var­berg. Fönst­ren till­hör­de Var­bergs Bo­stad och skul­le er­sät­ta gam­la i en fas­tig­het. Det finns i nu­lä­get ing­en miss­tänkt gär­nings­man för brot­tet som är an­mält som stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.