Ung fö­ra­re av A-trak­tor döms för brott

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: I ok­to­ber för­ra året blev en 16-åring stop­pad för fort­kör­ning på Vär­na­mo­vä­gen i Var­berg. Det vi­sa­de sig ock­så att den A-trak­tor ton­å­ring­en kör­de var ”änd­rad” till en per­son­bil. Po­li­sen tog väx­ellå­dan och el­mo­torn i be­slag vid det aktuella till­fäl­let. 16-åring­en döm­des i maj av Var­bergs tings­rätt för olov­lig kör­ning och brott mot tra­fik­för­ord­ning­en. Han ska be­ta­la dags­bö­ter på 1 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.