Onyk­ter man slog sin sam­bo med mopp

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En man i 25-års­ål­dern från Fal­ken­bergs kom­mun döm­des på ons­da­gen för ett fall av miss­han­del på sin sam­bo.

Hän­del­sen ska ha ut­spe­lat i ja­nu­a­ri i år. Man­nen ska ha va­rit onyk­ter och bli­vit arg när kvin­nan in­te ve­lat hjäl­pa ho­nom att tor­ka upp hans spy­or. Han har då sla­git till hen­ne med en mopp i ryggen så smär­ta upp­stått och hål­lit i sig i fle­ra da­gar.

Ef­tersom man­nen är ti­di­ga­re ostraf­fad och tings­rät­ten be­dö­mer att det är låg risk att han åter­fal­ler i brott blir på­följ­den vill­kor­lig dom och dags­bö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.