An­mäl­de rå­djurskrock da­gen ef­ter

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

HEBERG: En man från Fal­ken­bergs kom­mun har bli­vit po­li­san­mäld för brott mot jakt­lag­stift­ning­en ef­ter en rå­djurskrock. Man­nen kör­de på dju­ret i Heberg den 4 maj men po­li­san­mä­lan gjor­des in­te för­rän da­gen ef­ter.

En­ligt la­gen mås­te en krock med stör­re vilt an­mä­las di­rekt.

I an­mä­lan står att man­nen in­te fått svar då han ring­de sam­ma dag för att göra en po­li­san­mä­lan.

En­ligt po­li­san­mä­lan var plat­sen för kroc­ken ut­märkt och det står även att dju­ret var dött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.