Sol­skydd gör Val­lar­na trev­li­ga­re

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Ett vind- och sol­skydd på Val­lar­na. Det vill en fal­ken­ber­ga­re ha. Han är of­ta med barn­bar­nen på Val­lar­nas lek­plats, både på som­ma­ren och om vint­rar­na och tyc­ker att det är trev­ligt och bra. Dock sak­nar han ett skydd för vin­den då det blå­ser re­jält på plat­sen. På som­ma­ren kan det å and­ra si­dan ste­ka på bra i so­len, en­ligt för­slags­gi­va­ren. Ett sol­skydd pla­ce­rat i an­slut­ning till en sitt­plats gör det möj­ligt att sit­ta och fi­ka även vid li­te mer extrema vä­der­le­kar, skri­ver för­slags­stäl­la­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.