Stugut­hyr­ning ut­an till­stånd po­li­san­mäls

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

UL­LA­RED: Po­li­sen har gjort en an­mä­lan om brott mot la­gen om ho­tell- och pen­sio­nat­rö­rel­se. Vid ett be­sök av rädd­nings­tjäns­ten hos en stug-och lä­gen­hets­ut­hy­ra­re i Ul­la­red vi­sa­de sig verk­sam­he­ten va­ra så stor att till­stånd be­hövs för att driva ho­tell- och pen­sio­nat­verk­sam­het. Ut­hy­ra­ren har tre stu­gor samt tre lä­gen­he­ter till ut­hyr­ning och fö­re­ta­gets re­pre­sen­tant vi­sa­de sig, en­ligt po­li­san­mä­lan, ove­tan­de om att till­stånd be­höv­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.