NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Ugg­le­bo 1:2, Duv­vä­gen 4, Fe­gen. Säl­ja­re: Lennart Win­rot­hs döds­bo. Kö­pa­re: Knut An­ders Ols­son. Kö­pe­sum­ma: 150 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 597 000 (2013) kro­nor.

Skäl­len­torp 3:131, Båts­mans­vä­gen 1, Ugg­larp. Säl­ja­re: Lin­da Ma­rie Ljung­berg och Ylva Ma­ria Lars­son och Eva Ma­ria Fran­zén och Li­sa Siv-britt Ljung­berg och Ida Lin­néa Lars­son och Dan An­ders Ljung­berg och Karl Lars Jo­han Ljung­berg och Jenny Lin­néa Ljung­berg och Åsa Lin­néa Lars­son och An­na Erika Ljung­berg. Kö­pa­re: Åsa Mag­da­le­na Öst­man och Ja­ne Ann-lou­i­se Öst­man. Kö­pe­sum­ma: 2 140 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 466 000 (2015) kro­nor.

Ugg­le­bo 1:2, Duv­vä­gen 4, Fe­gen. Säl­ja­re: Ru­ne Lennart Win­roth. Kö­pa­re: Lennart Win­rot­hs döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 597 000 (2013) kro­nor.

Ängs­fly­et 14, Bok­sti­gen 1, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Ni­na Ul­ri­ka Catrin Sven­nungs­son. Kö­pa­re: Sven Hå­kan Gustafs­son och Ni­na Kerstin Mar­ga­re­ta Gustafs­son. Kö­pe­sum­ma: 2 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 223 000 (2015) kro­nor.

Långa­ve­ka 1:11, Långa­ve­ka 105, Glom­men. Säl­ja­re: Bengt Ro­land Bengts­son. Kö­pa­re: Ann Ire­ne Bengts­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 131 000 (2015) kro­nor.

Chauf­fö­ren 24, Ser­vice­vä­gen 21S, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Di­na Ku­bik AB. Kö­pa­re: Lars Ric­kard Thorn­berg. Kö­pe­sum­ma: 396 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 10 000 (2013) kro­nor.

Top­pe­red 1:187, Mår­dak­levs­vä­gen 4, Älv­se­red. Säl­ja­re: Ingrid Ma­ria Englund. Kö­pa­re: Bet­ty Ma­ria Mild och Nils Erik Han­nes Lindström. Kö­pe­sum­ma: 965 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 451 000 (2016) kro­nor.

Som­mar­lust 67, Som­mar­lust­vä­gen 67, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Ri­chard Per Fa­gerlund och Li­na Jo­han­na Strandberg. Kö­pa­re: Karin Elisabet Christi­na Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 2 350 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 932 000 (2015) kro­nor.

Skå­len 21, Gjutängs­vä­gen 21, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Karin Lis­sie Ma­rie Nils­son. Kö­pa­re: Ali Jan Ja­fa­ri och Par­vin Ja­fa­ri. Kö­pe­sum­ma: 2 310 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 996 000 (2015) kro­nor.

Skårås 1:13, Fal­ken­berg Skårås 1:6, Skårås 103, Vessigebro. Säl­ja­re: Gustaf Er­ling Jo­hans­son. Kö­pa­re: Leif Er­ling Gös­ta Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 866 000 (2014) kro­nor.

Nej­li­kan 7, Tr­ö­ing­e­vä­gen 12, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Erik Ro­land Jo­hans­son. Kö­pa­re: Aslög Mar­ga­re­ta Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 290 000 (2015) kro­nor.

Grön­gö­ling­en 4, Vessle­vä­gen 7, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: An­na-karin Nils­sons döds­bo. Kö­pa­re: Jöns Fred­rik Fritz. Kö­pe­sum­ma: 3 250 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 620 000 (2015) kro­nor.

Vatts­gård 1:34, Åga­tan 12B, Vessigebro. Säl­ja­re: Sara Ma­ria Eriks­son. Kö­pa­re: Isa­bel­la Ce­der­gren och Karl Jo­han Berg­ström. Kö­pe­sum­ma: 2 350 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 849 000 (2015) kro­nor.

Tryc­ka­ren 2, Od­la­re­vä­gen 4, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Väst­kust­stu­gan AB. Kö­pa­re: Od­la­re­vä­gen Fas­tig­hets AB. Kö­pe­sum­ma: 3 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1644000 (2013), 1611000 (2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.