Åkla­ga­ren: ”Kän­des solklart”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KEVINFALLET. Åkla­ga­ren som la­de ner ut­red­ning­en kring fy­ra­å­ri­ge Ke­vins död 1998 sä­ger att det ”kän­des solklart”. Hur han ser på fallet i dag vill An­ders Man­holm, 82, dock in­te gå in på.

– Det jag kan sä­ga är att när det be­gav sig ha­de jag inga tvi­vel. Det kän­des solklart, sä­ger han till Värm­lands Folk­blad.

Både SVT och Da­gens Nyheter har på­ta­lat bris­ter i den po­lis­ut­red­ning där två poj­kar, fem och sju år gam­la, pe­ka­des ut för att ha dö­dat Ke­vin. I mån­dags be­slu­ta­des att för­un­der­sök­ning­en ska tas upp igen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.