Pre­miär för am­man­de i par­la­men­tet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En au­stra­lisk se­nats­le­da­mot har skri­vit histo­ria ge­nom att bli den förs­ta kvin­nan som am­mar sitt barn i lan­dets par­la­ment. Det var un­der en om­röst­ning som La­ris­sa Wa­ters från par­ti­et De grö­na ut­fod­ra­de dot­tern – nå­got som ald­rig ti­di­ga­re hänt.

”Så stolt över att min dot­ter Alia är den förs­ta be­bi­sen att bli am­mad i det fe­de­ra­la par­la­men­tet. Vi be­hö­ver fler kvin­nor och för­äld­rar i Par­li”, skri­ver hon i ett in­lägg på Twit­ter. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.