May vill tillå­ta om­stridd räv­jakt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

STOR­BRI­TAN­NI­EN. Om To­ri­es vin­ner det brit­tis­ka ny­va­let i ju­ni så ska par­la­men­tet få rös­ta om att det åter­i­gen ska bli tillå­tet med räv­jakt. Det för­vå­nan­de be­ske­det gav pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May i går.

– Jag har per­son­li­gen all­tid va­rit po­si­tiv till räv­jakt, sa­de May, en­ligt The Gu­ar­di­an.

Ut­ta­lan­det får hård kri­tik av djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner. ”Räv­jakt är en bar­ba­risk och bru­tal tra­di­tion som in­te har nå­gon plats i ett ci­vi­li­se­rat sam­häl­le”, sä­ger Da­vid Bow­les vid or­ga­ni­sa­tio­nen RSPCA. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.