DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan, 1992, kal­la­de Eg-län­der­na hem si­na am­bas­sa­dö­rer från Bel­grad. Den ge­men­sam­ma ak­tio­nen var en pro­test mot de häf­ti­ga stri­dig­he­ter som ha­de på­gått i Bosni­en-her­ce­go­vi­na än­da se­dan om­rå­det er­känts som en själv­stän­dig stat en må­nad ti­di­ga­re. * För 30 år se­dan, 1987, ställ­des Klaus Bar­bie, ”Slak­ta­ren i Lyon”, in­för rät­ta i Frankrike. Det blev en av ef­ter­krigs­ti­dens mest uppmärksammade rät­te­gång­ar. Den fö­re det­ta Gestapo­che­fen greps ef­ter många år och tu­rer i Sy­da­me­ri­ka, och döm­des så små­ning­om mot sitt ne­kan­de för brott mot mänskligheten. Bar­bi­es flykt un­dan rätt­vi­san skild­ra­des i Mar­cel Op­hüls Oscars­be­lö­na­de do­ku­men­tär­film Ho­tel Ter­mi­nus (1988). * För 45 år se­dan, 1972, kol­li­de­ra­de det brit­tis­ka last­far­ty­get Royston Grange med den li­be­ris­ka tan­kern Ti­en-chee ut­an­för Mon­te­vi­deo. Olyc­kan in­träf­fa­de i tjock dim­ma och Royston Grange för­vand­la­des till ett eld­hav. Be­sätt­ning­en på 61 per­so­ner samt tolv pas­sa­ge­ra­re om­kom. Även tank­far­ty­get för­lo­ra­de åt­ta av si­na be­sätt­nings­med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.