11 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Mä­rit namns­dag. Mär­ta kom­mer ur en dansk form av Mar­ga­re­ta, som för­svenska­des Mä­re­ta. Nam­net kom till Sve­ri­ge på 1200-ta­let. Cir­ka 25000 he­ter Mär­ta, om­kring 8000 har det som till­tals­namn. Mä­rit är en di­a­lek­tal form av Mär­ta. Nam­net bör­ja­de an­vän­das i Sve­ri­ge i slu­tet av 1800-ta­let. Om­kring 1100 he­ter Mä­rit, cir­ka 600 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.