Cham­pi­ons Le­a­gue fort­sät­ter i Viasat

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Her­rar­nas Cham­pi­ons Le­a­gue-fot­boll kom­mer att ses på Viasat även fram­ö­ver. Mo­dern Ti­mes Group (MTG), som har sänt tur­ne­ring­en än­da se­dan star­ten för 25 år se­dan, har för­längt rät­tig­hets­av­ta­let till och med 2021.

”Vi har ett långt och fram­gångs­rikt part­ner­skap med Ue­fa och rät­tig­hets­by­rån TEAM och är myc­ket gla­da över att ha för­längt des­sa nyc­kel­rät­tig­he­ter. I år fi­ras 25-års­da­gen av lan­se­ring­en för det otro­ligt fram­gångs­ri­ka Cham­pi­ons Le­a­gue, vil­ket gör det än mer spe­ci­ellt att för­länga part­ner­ska­pet just i år”, sä­ger MTG:S vd och kon­cern­chef Jør­gen Mad­sen Lin­de­mann i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.