Vm-för­del­ning­en god­känd av Fi­fa

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: När fot­bolls-vm ut­ö­kas från 32 till 48 lag 2026 kom­mer Sve­ri­ge att få slåss om en av 16 plat­ser som Eu­ro­pa får.

Det slår nu In­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det fast ge­nom att god­kän­na för­sla­get om för­del­ning av de 48 plat­ser­na.

Asi­en får åt­ta plat­ser, Afri­ka nio plat­ser, Sy­da­me­ri­ka sex plat­ser, Nord- och Cen­tra­la­me­ri­ka samt Kari­bi­en sex och Oce­a­ni­en en plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.