Vol­ley­boll­stjär­nor an­slu­ter se­na­re

Hallands Nyheter - - Sporten -

VOLLEYBOLL: Det svens­ka vol­ley­bol­lands­la­get mö­ter Bosni­en­her­ce­go­vi­na på bor­ta­plan i dubb­la lands­kam­per i vec­kan. Det blir förs­ta testet för nye för­bunds­kap­te­nen Guil­ler­mo Gal­lar­do – som dock får kla­ra sig ut­an stor­stjär­nor­na Isa­bel­le Haak, Re­bec­ka La­zic och Alex­an­dra La­zic.

– Duk­ti­ga spe­la­re som gi­vet­vis ha­de va­rit bra att ha med i Bosni­en, in­te minst för att spe­la in dem i la­get. Men nu är det som det är, sä­ger Gal­lar­do till volleyboll.se.

Mat­cher­na är bör­jan på upp­ladd­ning­en in­för Eu­ro­pe­an Le­a­gue i ju­ni, där Sve­ri­ge för förs­ta gång­en kom­mer att del­ta. Haak och de and­ra stjär­nor­na an­slu­ter till lands­la­get se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.