Tran­ce­stjär­nan Ro­bert Mi­les död

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Den ita­li­ens­ke mu­si­kern och dj:n har av­li­dit ef­ter en kort tids sjuk­dom, skri­ver BBC.

Mi­les, vars fö­del­se­namn var Ro­ber­to Con­ci­na, är kans­ke mest känd för tran­celå­ten Child­ren , som kom 1996 och var en av de årets mest säl­jan­de sing­lar och top­pa­de lis­tor över he­la värl­den. Den me­lan­ko­lis­ka in­stru­men­tel­la lå­ten blev ett sound­track för en hel ung klubbge­ne­ra­tion, och följ­des av Mi­les de­but­ski­va Dream­land som kom sam­ma år och in­ne­höll jät­te­hit­tar­na Fab­le och One and one. Ro­bert Mi­les blev 47 år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.