Pro­test med av­fö­rings­bom­ber

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■VENEZUELA. De lång­va­ri­ga pro­tes­ter­na mot re­ge­ring­en i Venezuela fort­sät­ter. De­mon­stran­ter för­be­re­der av­fö­rings­bom­ber att kas­ta mot sä­ker­hets­styr­kor­na.

”De har gas, vi har av­fö­ring”, står det på en bild som spreds på so­ci­a­la me­di­er för att mark­nads­fö­ra ons­da­gens ”skit­de­mon­stra­tion”. På ve­ne­zu­e­lans­ka Whatsapp finns in­struk­tio­ner där man steg för steg får lä­ra sig att göra en ”Poo­po­toov”cock­tail, en ord­lek syf­tan­de på mo­lo­tov­cock­tail.

”Att an­vän­da av­fö­ring är in­te ba­ra de­spe­rat, ut­an även ga­let”, skrev den re­ge­rings­vän­li­ge tv-per­son­lig­he­ten Ma­rio Sil­va på Twit­ter. (Tt-reu­ters)

FOTO: FERNANDO LLANO/AP

En de­mon­strant skju­ter med slang­bel­la mot sä­ker­hets­styr­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.