Svens­ka kyr­kan loc­kar svens­kar

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■RE­LI­GI­ON. Se­dan 2007 har en­dast 20 av de 1 055 nya präs­ter­na i Svens­ka kyr­kan ut­om­s­kan­di­na­visk bak­grund, skri­ver tid­ning­en Da­gen. Av de tju­go­tal präs­ter som vigts i år har en­dast tre röt­ter ut­an­för Sve­ri­ge.

Svens­ka kyr­kan har som mål att speg­la he­la den svens­ka befolkningen, men sett till präst­kå­ren är Svens­ka kyr­kan fort­fa­ran­de en et­niskt ho­mo­gen grupp.

– En del ad­op­te­ra­de lä­ser och vigs till präs­ter. Men det ver­kar va­ra gans­ka ovan­ligt med en mer osvensk bak­grund än så, sä­ger Omar Ud-din som vig­des till präst i år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.