Apa knoc­ka­de djur­vår­da­re

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■DJUR. En apa på Skan­sen har knoc­kat en djur­vår­da­re, rap­por­te­rar DN.

Hän­del­sen in­träf­fa­de i slu­tet av april. Djur­vår­da­ren var in­ne i apor­nas in­häg­nad då en ic­ke namn­gi­ven apa hop­pa­de på en trä­gunga, gung­an sat­tes i gung­ning och träf­fa­de djur­vår­da­ren i bak­hu­vu­det.

Ef­ter sjuk­hus­be­sök kun­de det kon­sta­te­ras att djur­vår­da­ren in­te fått någ­ra frak­tu­rer. Dä­re­mot li­der hen av nack­värk, en­ligt an­mä­lan till Ar­bets­mil­jö­ver­ket. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.