300 bi­lar brand­ska­da­de i år

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■BROTT. Över 300 bi­lar har ska­dats el­ler för­störts i brän­der i Mal­mö hit­tills i år. Både för­säk­rings­bo­lag och po­li­sen vill att fas­tig­hets­ä­gar­na tar ett stör­re an­svar för sä­ker­he­ten kring ga­ra­gen så det blir svå­ra­re för obe­hö­ri­ga att ta sig in.

De stör­re brän­der­na ut­reds som mord­brän­der av Mal­mö­po­li­sens av­del­ning för grova brott, men hit­tills har ing­en gri­pits för ga­ra­ge­brän­der­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.