”Värl­dens tyngs­te man” har ope­re­rats

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■595 ki­lo väg­de mex­i­kans­ke Ju­an Pedro Fran­co när han var som fe­tast. Nu har han ge­nom­gått en gastric by­pass­o­pe­ra­tion, som till­sam­mans med yt­ter­li­ga­re ett pla­ne­rat in­grepp ska hal­ve­ra hans vikt.

I no­vem­ber 2016 togs Fran­co, känd som ”värl­dens tyngs­te man”, om hand av sjuk­vårds­per­so­nal, ef­ter att ha le­gat i säng­en i sex år. Se­dan dess har han tap­pat vikt och lyc­kats få sitt blod­tryck och sin di­a­be­tes un­der kon­troll, myc­ket tack va­re per­son­lig mo­ti­va­tion, en­ligt lä­kar­na. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.