Fak­ta: Macrons kan­di­da­ter

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Här är någ­ra av de namn som nämnts i spe­ku­la­tio­ner­na kring vem som blir Frank­ri­kes pre­miär­mi­nis­ter när Em­ma­nu­el Macron till­trä­der som pre­si­dent:

■■Je­an-yves Le Dri­an, 69 – för­svars­mi­nis­ter se­dan 2012, re­gi­o­nal re­ge­rings­chef i Bre­tag­ne.

■■Sé­go­lé­ne Royal, 63 – mil­jö­mi­nis­ter se­dan 2014, pre­si­dent­kan­di­dat för So­ci­a­list­par­ti­et 2007.

■■Franço­is Bay­rou, 65 – ledare för li­be­ra­la Mo­dem, trea i pre­si­dent­va­let 2007.

■■Syl­vie Gou­lard, 52 – li­be­ral Eu-par­la­ments­le­da­mot se­dan 2009, ti­di­ga­re as­si­stent till för­re Eu-kom­mis­sions­ord­fö­ran­den Ro­ma­no Pro­di.

■■Xa­vi­er Bertrand, 52 – ti­di­ga­re par­ti­le­da­re för hö­ger­par­ti­et UMP, re­gi­o­nal re­ge­rings­chef i Hauts-de-fran­ce, mi­nis­ter i hö­ger­re­ge­ring­ar 2005–12.

Édou­ard Philip­pe, 46 – hö­ger­borg­mäs­ta­re i Le Hav­re.

■■Je­an-lou­is Bor­loo, 66 – mi­nis­ter i oli­ka hö­ger­re­ge­ring­ar 2002–10.

■■Christi­ne La­gar­de, 61 – chef för In­ter­na­tio­nel­la va­lu­ta­fon­den (IMF), fi­nans­mi­nis­ter i hö­ger­re­ge­ring­en 2007–11.

Macron till­trä­der of­fi­ci­ellt på sön­dag den 14 maj. Pre­miär­mi­nis­tern vän­tas bli of­fent­lig­gjord da­gen där­på, even­tu­ellt till­sam­mans med res­ten av den nya re­ge­ring­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.