Li­dan­det som kvin­nan fick gå ige­nom ska ing­en be­hö­va ut­stå.

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■Do­ma­ren ALFREDO SIL­VA ef­ter att en präst i Ni­ca­ra­gua och fy­ra av hans an­häng­a­re döms till 30 års fäng­el­se, för ex­or­cism. En kvinna släng­des na­ken på en eld och av­led se­na­re. De döm­da sa­de att de trod­de att kvin­nan var be­satt av djä­vu­len. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.