I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■ITALIEN. G7-län­der­nas fi­nans­mi­nist­rar möts i Ba­ri.

■■RYSS­LAND. Pa­les­ti­ni­er­nas pre­si­dent Mah­moud Ab­bas vän­tas träf­fa pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin.

■■EU. Kom­mis­sio­nens förs­ta vice ord­fö­ran­de Frans Tim­mer­mans i Stock­holm.

■■ARBOGAFALLET. Rät­te­gång­en fort­sät­ter, för­hör med 42-åring­en.

■■TO­MA­TER. Svens­ka to­matod­la­re, LRF Träd­gård och Od­lar­na.se hål­ler press­träff om svens­ka to­ma­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.