Djär­va­re sä­song av pratsho­wen

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Den förs­ta sä­song­en av pratsho­wen ”Chel­sea” blev ing­en hit och Netflix ut­lo­var där­för en be­tyd­ligt djär­va­re and­ra sä­song.

Av­snit­ten blir en tim­me långa, vil­ket ska ge den fri­språ­ki­ga pro­gram­le­da­ren Chel­sea Hand­ler möj­lig­he­ten att grä­va dju­pa­re i fa­sci­ne­ran­de äm­nen från he­la värl­den. Tit­tar­na får hänga med till bland an­nat In­di­en och Frankrike. Det blir av­slö­jan­de snack med kän­di­sar och po­li­ti­ker, för­tro­li­ga mid­dags­bjud­ning­ar och myc­ket hu­mor. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.