Fak­ta: Vi var där

Hallands Nyheter - - Varberg -

Någ­ra av de som vil­le lyss­na på Ibra­him Bay­lan var: * Ann-char­lot­te Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

* Ja­na Nils­son (S), op­po­si­tions­råd. * Le­na Som­merstad, lands­höv­ding Hal­land * Carl Bart­ler, kom­mun­di­rek­tör * Mar­tin An­ders­son, nä­rings­livs­di­rek­tör * Jan Malm­gren, sam­hälls­ut­veck­lings­di­rek­tör * Björn Sjö­ström, vd Var­berg Ener­gi * Mag­nus An­ders­son, vd Dero­me * Jo­nas Eriks­son, plats­chef Söd­ra Cell Värö

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.