Mars 2017:

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Co­mey frå­gas ut av re­pre­sen­tant­hu­sets un­der­rät­tel­seut­skott om huruvi­da rys­ka in­tres­sen på­ver­ka­de pre­si­dent­va­let och om Trumps an­kla­gel­ser om att Oba­ma av­lyss­nat ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.