Ju­lia Frej

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 30 år den 11 maj. Gör: Mu­si­ker och ar­tist. Fö­re det­ta pro­gram­le­da­re i tv och för podcas­ten Ju­lia Frej Un­plug­ged med kän­da gäs­ter. * Bor: Sö­der­malm i Stock­holm. * Fa­milj: Pojk­vän, jät­tes­tor släkt och vän­ner. * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Med ett stort ka­las på Söd­ra Te­a­tern – li­ve­mu­sik och to­tal ur­spår­ning, för­mod­li­gen. Håll ut­kik på Instagram för att even­tu­ellt vin­na bil­jet­ter till kon­ser­ten!” * Om att fyl­la 30: ”Jag mår väl­digt bra och har koll på gre­jer­na. Så det är myc­ket värt att fi­ra. Det är skönt att in­te va­ra 20-nån­ting läng­re.” *Fa­vo­rit hem­ma­syss­la: Slap­pa och ta det lugnt. Kol­lar på tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.