Tun­nel­pla­ner föll på form­fel

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

De­talj­pla­ner­na för Var­bergs­tun­neln är upp­häv­da av markoch mil­jö­dom­sto­len. Tryck­felsnis­se och oupp­märk­sam­het stäl­ler till det för kom­mu­nen. Nu ska be­slu­ten tas om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.