Grenå­fär­jan – Var­bergs vack­ras­te pjäs

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Det kan in­te va­ra sant att man spe­lar bort Var­bergs stolt­het Grenå­fär­jan. Var­bergs vack­ras­te pjäs. Ma­je­stä­tiskt när­man­de i fjär­ran, stor och trygg i hamn. Lugnt gli­dan­de iväg ut mot ho­ri­son­ten och den sto­ra värl­den. Kro­nan på ver­ket, fjä­dern i hat­ten.

Jag vi­lar min blick länge, of­ta och gär­na. Det känns som om man skul­le ploc­ka bort Ätran från Fal­ken­berg el­ler Nis­san från Halm­stad även om det in­te går. Ett sig­num djupt gra­ve­rat i mång­en själ för­svin­ner från stads­bil­den. Det gör ont. Det­ta gör man allt­så för att få någ­ra re­la­tivt få bo­stä­der som man i prak­ti­ken kan läg­ga på många and­ra plat­ser än just i ham­nen. Var­för?

Jag har svårt att få det att gå ihop. Är be­slu­tet de­fi­ni­tivt? Går det in­te att tän­ka om Var­bergs­po­li­ti­ker? Om­för­hand­la? Om­pla­ne­ra? Bju­da vår vack­ra tryg­ga vän att stan­na.

För­äls­kad i Var­berg

Bild: DA­NI­EL MOLUND/ARKIV

GRENÅ­FÄR­JAN. Lugnt gli­dan­de iväg mot ho­ri­son­ten och den sto­ra värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.