Fak­ta:

Fas­tig­hets­av­ta­let

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Bland an­nat höjs de lägs­ta lö­ner­na in­om Fas­tig­hets Al­me­ga spe­ci­al­ser­vice med föl­jan­de sum­ma per år: 2017 550 kr, 2018 588 kr, 2019 600 kr.

* Er­sätt­ning­en för bla över­tid och ob höjs pro­cen­tu­ellt: 2017 2,1 %, 2018 2,2 %, 2019 2,2 %.

* Tilläg­get för sär­skil­da ar­bets­för­hål­lan­den höjs från 6 kro­nor/tim­me till 9 kro­nor/tim­me.

* Då na­tio­nal­da­gen in­fal­ler på en lör- el­ler sön­dag kom­mer man att få en ex­tra le­dig dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.