Markvi­bra­tor stals vid in­brott på byg­ge

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: I mån­dags upp­täck­tes ett in­brott på en bygg­ar­bets­plats vid Havs­bad­sal­lén i Fal­ken­berg. Nå­gon har bru­tit sig in och stu­lit en markvi­bra­tor där en re­stau­rang byggs. Dess­utom har per­so­nen kros­sat ett föns­ter på en av ma­ski­ner­na som an­vänds i byg­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.