DRYCK

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

Bour­gog­ne är om­rå­det med värl­dens mest mytomspun­na vi­ner – och värl­dens kans­ke mest kom­pli­ce­ra­de sy­stem för vin­går­dar och vin­pro­duk­tion. En ut­ma­ning för in­tres­se­ra­de!

Oli­vi­er Le­fla­i­ve Bour­gog­ne Cu­vée Mar­got 179 kr | 75 cl | 13 % | SB 5447 | 2015 | Frankrike | Bour­gog­ne | Rött | |

Bour­gog­ne Cu­vée Pre­stige Char­don­nay 109 kr | 75 cl | 12,5 % | SB 5362 | 2015 | Frankrike | Bour­gog­ne | Vitt | |

Bour­gog­ne Pi­not No­ir Les Ur­su­li­nes 2015 139 kr | 75 cl | 12,5 % | SB 78614 | 2015 | Frankrike | Nuits-sa­int-ge­or­ges | Rött | |

Kva­li­tets­be­tyg: 10: världs­klass, 8-9: myc­ket hög klass, 6-7: gott och väl­gjort, 4-5: god­känt, 2-3: då­ligt, 1: odrick­bart

L Cha­blis Do­mai­ne La­roche 135 kr | 75 cl | 12,5 % | SB 79925 | 2015 | Frankrike | Cha­blis | Vitt |

|

Sa­int-vé­ran Ré­ser­ve Jo­seph Des­haires 138 kr | 75 cl | 13 % | SB 5602 | 2014 | Frankrike | Sa­int-vé­ran | Vitt | 7/10 |

= Fynd

Cou­vent des Jaco­bins Bour­gog­ne Blanc 139 kr | 75 cl | 13 % | SB 5798 | 2015 | Frankrike | Bour­gog­ne | Vitt | |

Oli­ver Le­fla­i­ve i Pu­lig­ny­montrachet är både vin­hand­la­re och har 17 hek­tar med eg­na od­ling­ar. Det­ta fi­na röd­bä­ri­ga, slan­ka och fris­ka vin, med kryd­da och li­ten längd kom­mer från både eg­na och köp­ta dru­vor. Ank­bröst, rösti, röd­vins­sås – gott, gott, gott! Vin­hand­la­ren Fran­cous Mar­te­not i Beau­ne gör här ett vin i enk­las­te klass, men sam­ti­digt väl­gjort och mat­vän­ligt. Ge­ne­röst och öp­pet med gu­la plom­mon och äpp­len, längd och gott, gräd­digt slut. Stekt torsk och smör-stint po­ta­tis­mos, gör det in­te svå­ra­re än så! 8/10 7/10 6/10

Vin­hand­larjät­ten Bo­is­set i Nuits-sa­int-ge­or­ges hu­se­rar i ett gam­malt nun­ne­klos­ter som he­ter Les Ur­su­li­nes, just som det­ta vin. Här­ligt, röd­bä­rigt, slankt och körs­bärs­friskt i fjä­der­lätt stil. Pro­va till rim­mad torsk med röd­vins­sås och fläsk­tär­ning­ar. Do­mai­ne La­roche är en gi­gant i Cha­blis, med 90 hek­tar vin­od­ling­ar. Det­ta är ett fint, gans­ka nätt och mi­ne­ra­ligt vin med drag av ho­nungs­me­lon och grö­na äpp­len i smi­dig stil. Rakt, kom­pe­tent och fin­fint till skal­djurspas­tan med blad­per­sil­ja och vit­lök. Jo­seph Des­haires finns i Mâcon i söd­ra Bour­gog­ne. Egen­do­men har både eg­na od­ling­ar och kö­per dru­vor för att kun­na göra vin som det­ta med åter­hål­len doft, ele­gans och ba­lans med fin frukt och kryd­da. Pro­va till fish and chips med li­me­ai­o­li. Det kan gå! 7/10 Vin­hand­lar­hu­set Lou­is Ja­dot i Beau­ne grun­da­des 1859 och är både né­go­ci­ant och har eg­na vin­går­dar. Det­ta ge­ne­rö­sa vin med gu­la plom­mon och äpp­len, va­nilj och li­te smö­rig av­rund­ning är ett myc­ket bra matvin. Pro­va till hel­stekt kyck­ling med gräd­dig svamp­sås. 7/10 8/10

Veu­ve Am­bal Cré­mant de Bour­gog­ne Brut 119 kr | 75 cl | 12 % | SB 7911 | Frankrike | Cré­mant de Bour­gog­ne | Vitt | Eko­lo­giskt | |

Än­kan Ma­rie Am­bal grun­da­de sitt vin­hus 1898 i Rul­ly. Nu har här gjorts vin i sex ge­ne­ra­tio­ner. Det­ta eko­lo­gis­ka mous­se­ran­de vin är friskt, lätt, blom­migt och full­stän­digt char­me­ran­de med sö­ta gu­la äpp­len. Ser­ve­ra is­kallt med sal­ta chips, och säg väl­kom­na!

= Mer än pris­värt

Pris­värt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.