Kyck­ling fort­sät­ter smit­ta

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■HÄL­SA. An­ta­let per­so­ner som blir sju­ka av färsk kyck­ling är fort­satt högt, en­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­tens sta­tistik.

– Det är vik­tigt att kän­na till att kyck­ling fort­fa­ran­de in­te är sä­kert. Det är fort­fa­ran­de tre till fy­ra gång­er fler än van­ligt som blir sju­ka, sä­ger An­ders Teg­nell, stat­s­e­pi­de­mi­o­log vid Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

De fles­ta som smit­tas av cam­py­lo­bac­ter in­sjuk­nar akut med di­ar­ré­er, mag­s­mär­tor, il­lamå­en­de, kräk­ning­ar och fe­ber. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.