Skip­pa ton­fisk till mid­dag

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

va­rit i fle­ra år. Ny in­for­ma­tion vi­sar att garn­fis­ket med­för ne­ga­tiv ef­fekt och det gör att det tip­par över från gult till rött, sä­ger Ing­er Me­lan­der.

Men det ska no­te­ras att det in­te gäl­ler all torsk. Det finns Msc-cer­ti­fi­e­rad torsk från and­ra om­rå­den än Ös­ter­sjön och den får grönt ljus.

I år lan­se­rar WWF sam­ti­digt med gui­den en ny kart­lägg­ning om svensk kon­sum­tion av fisk och skal­djur. Där fram­går att svensk fisk­kon­sum­tion har ökat med över 30 pro­cent de se­nas­te fem åren.

Jo­nas Dag­son/tt

FOTO: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

Räds­la. ”Många kon­su­men­ter lä­ser ba­ra ru­bri­ker. Och så blir de osäk­ra och väl­jer bort fisk som det in­te är någ­ra pro­blem med. Det slår mot han­deln”, me­nar Ro­bert Johns­son på Räk­ex­port i Fis­ke­ham­nen i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.