”Han so­ver in­te – han ba­ra vi­lar ögo­nen”

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■När den 93-åri­ge Ro­bert Mu­ga­be slu­ter ögo­nen – vil­ket hänt of­fent­ligt fle­ra gång­er den se­nas­te ti­den – so­ver han in­te. Han ba­ra vi­lar ögo­nen, sä­ger pre­si­den­tens ta­les­per­son Ge­or­ge Cha­ram­ba till The He­rald.

– Vid 93 års ål­der hän­der nå­got med ögo­nen och pre­si­den­ten tål in­te kraf­tigt ljus.

Pre­si­den­ten res­te i mån­dags till Sing­a­po­re för att få vård för si­na ögon­pro­blem, en­ligt Cha­ram­ba. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.