Po­li­sen tar in ci­vi­la för gräns­kon­trol­ler

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■GRÄNS­KON­TROL­LER. Gräns­po­li­sen ska re­kry­te­ra ett 100-tal ci­vi­la pass­kon­trol­lan­ter för att kla­ra de till­fäl­li­ga gräns­kon­trol­ler­na vid Öresund. Bred språk­lig och kul­tu­rell kom­pe­tens ef­ter­frå­gas.

Se­dan re­ge­ring­en be­slu­ta­de att slo­pa id­kon­trol­ler­na har po­li­sen fått en ökad be­last­ning vid grän­ser­na. På­bu­det från re­ge­ring­en är att de kvar­va­ran­de gräns­kon­trol­ler­na ska va­ra nä­ra nog hund­ra­pro­cen­ti­ga det halv­år som åter­står. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.