Fak­ta: Rött, gult el­ler grönt?

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

WWF lis­tar si­na kon­su­mentråd i tre ka­te­go­ri­er.

■■Grönt ljus – ”Bästa val” – in­ne­bär bland an­nat att fis­ke­be­stån­den är rik­li­ga och od­ling­ar sköts på ett mer håll­bart sätt samt att det finns en ef­fek­tiv för­valt­ning på plats.

■■Gult ljus – ”Var för­sik­tig” – in­ne­bär bland an­nat att det finns en viss osä­ker­het kring fis­ket el­ler od­lings­me­to­der­na.

■■Rött ljus – ”Låt bli” – in­ne­bär att WWF av­rå­der från köp på grund av att fis­ken/skal­dju­ren kom­mer från ohåll­bart fis­ke el­ler od­ling­ar som ska­dar mil­jön.

Rå­den i gui­den är be­ro­en­de av art, fångst­me­tod, fångst­om­rå­de samt od­lings­land och od­lings­me­tod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.