Pro­tes­ter mot dom­stols­be­slut

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■ARGENTINA. Ti­o­tu­sen­tals ar­gen­ti­na­re har gått ut på ga­tor­na i Bu­e­nos Aires för att pro­te­ste­ra mot ett be­slut i lan­dets högs­ta dom­stol. Do­men kan in­ne­bä­ra kor­ta­de fäng­el­se­straff för fle­ra per­so­ner miss­tänk­ta för män­ni­sko­rätts­brott un­der den ar­gen­tins­ka mi­li­tär­dik­ta­tu­ren 1976–1983, då om­kring 30 000 per­so­ner mör­da­des.

En av de som gyn­nas av dom­stols­be­slu­tet är Lu­is Muiña, som döm­des 2011 till 13 års fäng­el­se för att ha fört bort och tor­te­rat fem män­ni­skor un­der dik­ta­tu­ren. (Tt-reu­ters)

FOTO: VICTOR R CAIVANO/AP

De­mon­stran­ter på Pla­za de Mayo i Ar­gen­ti­nas hu­vud­stad Bu­e­nos Aires.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.