Fjäll­rä­var ho­tas av skabb

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■NA­TUR. Fjäll­rä­var­na i fjäl­len i nor­ra Jämt­land och söd­ra Väs­ter­bot­ten har drab­bats av räv­skabb, en­ligt nya rap­por­ter. Upp­täck­ten gjor­des med hjälp av vilt­ka­me­ror. På fle­ra av bil­der­na syns fjäll­rä­var som ser ut att va­ra svårt an­grip­na av den plåg­sam­ma hud­pa­ra­si­ten.

I de fles­ta fall le­der skab­ben till så svå­ra hudska­dor att de an­grip­na dju­ren av­li­der. För att för­hind­ra sprid­ning av smit­tan ska nu över­vak­ning­en av dju­ren in­ten­si­fie­ras. Dess­utom kom­mer man att me­di­ci­ne­ra fjäll­rä­var vid ly­or­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.