Få lä­rar­led­da tim­mar på Kom­vux

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■UTBILDNING. Det är sto­ra skill­na­der på hur myc­ket un­der­vis­nings­tid ele­ver på den kom­mu­na­la vux­en­ut­bild­ning­en får, vi­sar en en­kät som drygt 500 lä­ra­re be­sva­rat.

En­ligt un­der­sök­ning­en, som Lä­rar­för­bu­det lå­tit göra, upp­ger ba­ra drygt två av fem att de­ras äm­ne de­fi­nie­ras som mer än 15 tim­mars un­der­vis­ning. När­ma­re var fem­te lä­ra­re upp­ger att en hel­tids­kurs in­ne­bär en till fem tim­mars un­der­vis­ning i vec­kan. Det slår mot kva­li­tén, en­ligt Lä­rar­för­bun­dets ord­fö­ran­de Jo­han­na Jaa­ra Åstrand. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.