Dömd för Po­ké­mon-spel i kyr­ka

Hallands Nyheter - - Sverige | Världen -

■■RYSS­LAND. En 22-årig blog­ga­re har fällts i rysk dom­stol för att ha spe­lat Po­ké­mon Go i en or­to­dox kyr­ka i S:t Pe­ters­burg. Man­nen har en­ligt do­ma­ren gjort sig skyl­dig till ”an­stif­tan till re­li­giöst hat”, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Ria.

Dom­sto­len i sta­den Je­ka­te­rin­burg i Ural­ber­gen dö­mer 22-åring­en till vill­kor­lig på­följd, vil­ket kan ses som ett lind­rigt ut­fall, gi­vet max­straf­fet på fem års fäng­el­se. Han döms ock­så till 160 tim­mars sam­hälls­tjänst och upp­ma­nas att hål­la sig bor­ta från all­män­na plat­ser. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.