Li­te om:

Karl-os­kar Freij

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 40 år. * Upp­växt: Var­berg. * Bor: Stock­holm. * Gör: Mu­sik­re­dak­tör på Sve­ri­ges Ra­dio. * Fa­milj: Frun Lou­i­se och bar­nen Val­ter, 6 år, John, 4 år och Ra­kel 6 må­na­der. * Mu­sikfa­vo­ri­ter: Si­be­li­us och hans sym­fo­ni­er och Franz Schu­bert, folkoch världs­mu­sik. * In­tres­sen: Mu­sik, mat och vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.